sularında için Türkçe-Almanca çeviriler:

um · diğer çevirileri

sularında um

Dr. Lightman, Tanrı aşkına susun!

Dr. Lightman, um Himmels Willen!

Sizden bir bardak su rica edebilir miyim?

Könnte ich Sie um Glas Wasser bitten?

Suyu dışarı pompalamak için yeni bir icat gerekli.

Um das Wasser herauszupumpen, ist eine neue Erfindung nötig.