sultan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sultan · Sultane · diğer çevirileri

Sultan

sultan Sultan

Macar, Sırp, Leh ve Gürcü krallarıyla anlaşma yapmamız çok iyi oldu Sultan'ım.

Ein Abkommen mit den Ungarn, Serben, Polen und Georgiern war sehr gut, mein Sultan.

Saygıdeğer Oraz, Sultan Veli senden Ebülhayri'nin vargılığına kadar ona eşlik etmeni rica ediyor.

Ehrenwerter Oraz, Sultan Wali bittet, dass lhr ihn zum Lager von Sultan Abulkhair begleitet!

Sultan Mehmet de bütün bunları biliyor.

Sultan Mehmet, weiß dies alles auch.

sultan Sultane

Sultanlar çocuklarını sevmez mi anne?

Lieben Sultane ihre Kinder nicht, Mutter?