susamış için Türkçe-Almanca çeviriler:

durstig · diğer çevirileri

susamış durstig

Susamış olabilirsin diye düşündüm.

Dachte, du könntest durstig sein.

Bu adamların hepsi susamış!

Die Männer hier sind durstig!