tüfek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gewehr, Gewehre · Maschinengewehr · Waffe · Schrotflinte · Muskete · flinte · diğer çevirileri

tüfek Gewehr, Gewehre

Altı tüfek daha.

Noch sechs Gewehre.

Makineli silahları ve tüfekleri ve mühimmatı ve görkemli bir devrimi görüyor.

Er sieht Maschinengewehre, und Gewehre, und Munition und eine glorreiche Revolution.

Jerry'nin tüfeği var, değil mi?

Jerry hat doch ein Gewehr?

tüfek Maschinengewehr

Bana bir makineli tüfek verebilir misin?

Gibst du uns ein Maschinengewehr?

Bu bir makineli tüfek.

Das ist ein Maschinengewehr.

Bu bir makineli tüfek mi?

Ist das ein Maschinengewehr?

tüfek Waffe

Bir tüfeği fırıl fırıl döndüremem.

Ich kann keine Waffe herumwirbeln.

Kulede bir sürü tüfek ve cephane var ama tek makineli silah var.

Im Turm sind Waffen und Munition. Aber nur ein Maschinengewehr.

Ona bir tüfek ver, Miller.

Gib ihm eine Waffe, Miller.

tüfek Schrotflinte

Av tüfeği olan herif de mi?

Auch der Typ mit der Schrotflinte?

Ve tüfeği kaldırdım, nişan aldım ve ateş ettim.

Ich nahm die Schrotflinte, zielte und feuerte.

Şurada da bir av tüfeği var.

Und dort ist eine Schrotflinte.

tüfek Muskete

Tayfa Burkitt ve Tayfa Muspratt'ta tüfek vardı.

Matrose Burkitt und Matrose Muspratt hatten Musketen.

Onlara top ve dolu misket tüfeği verin!

Geben Sie Ihnen Kanonen und geladene Musketen!

Ama bunlar sivil tüfekler!

Aber das sind Musketen!

tüfek flinte

Bir tane tüfek iki otomatik, iki arbalet ve patlayıcı uçlar.

Wir haben eine Flinte, zwei Maschinengewehre, zwei Armbrüste und Sprengköpfe.