tümü için Türkçe-Almanca çeviriler:

alle, all · Ganzen, Ganze · diğer çevirileri

tümü alle, all

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Tüm keskin nesneleri ortadan kaldırdım.

Alle scharfen Gegenstände sind weggeschlossen.

Tüm frekansları denedim.

Alle Frequenzen durch.

tümü Ganzen, Ganze

Tüm bu olanlar bir tür kuvvetler arası rekabet.

Diese ganze Sache ist eine interne Streitkräfte Rivalität.

Sağılan inekler kelepçeli tutuluyorlar. ahırlarında, tüm gün, egzersiz yapamadan.

Milchkühe bleiben angekettet in ihren Ställen, den ganzen Tag, ohne Auslauf.

Ormancılık Komisyonu sistematik olarak bu alanın tümünü tekrar ağaçlandırdı.

Die Forstverwaltung bepflanzte dieses ganze Gebiet systematisch neu.