tümüyle için Türkçe-Almanca çeviriler:

ganz · völlig · diğer çevirileri

tümüyle ganz

Tüm bu olanlar bir tür kuvvetler arası rekabet.

Diese ganze Sache ist eine interne Streitkräfte Rivalität.

Sağılan inekler kelepçeli tutuluyorlar. ahırlarında, tüm gün, egzersiz yapamadan.

Milchkühe bleiben angekettet in ihren Ställen, den ganzen Tag, ohne Auslauf.

Ormancılık Komisyonu sistematik olarak bu alanın tümünü tekrar ağaçlandırdı.

Die Forstverwaltung bepflanzte dieses ganze Gebiet systematisch neu.

tümüyle völlig

Tüm bu Ruh büyüsü olayı bizi hazırlıksız yakaladı.

Diese ganze Geist-Sache hat uns völlig überrascht.

Bir mürebbiye için, bir eğitimci için tümüyle gereksiz.

Völlig unnötig für eine Gouvernante und Erzieherin.