tüm için Türkçe-Almanca çeviriler:

alle, all · ganz · die ganze, das ganze, den ganzen · komplett · sämtlich · vollständig · total · gesamt · diğer çevirileri

tüm alle, all

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Tüm keskin nesneleri ortadan kaldırdım.

Alle scharfen Gegenstände sind weggeschlossen.

Tüm frekansları denedim.

Alle Frequenzen durch.

tüm ganz

Tüm bu olanlar bir tür kuvvetler arası rekabet.

Diese ganze Sache ist eine interne Streitkräfte Rivalität.

Sağılan inekler kelepçeli tutuluyorlar. ahırlarında, tüm gün, egzersiz yapamadan.

Milchkühe bleiben angekettet in ihren Ställen, den ganzen Tag, ohne Auslauf.

Ormancılık Komisyonu sistematik olarak bu alanın tümünü tekrar ağaçlandırdı.

Die Forstverwaltung bepflanzte dieses ganze Gebiet systematisch neu.

tüm die ganze, das ganze, den ganzen

Tüm bu yer, kocaman bir mercan resifi.

Der ganze Ort ist ein großes Korallenriff.

Tüm gün boyunca hiçbir şey bulamadık.

Wir haben den ganzen Tag nichts gefunden.

Tüm krallıktaki en büyük uğur ve iksir üreticisidir.

Sie besitzt die größte Zaubertrank-Fabrik im ganzen Land.

tüm komplett

Tümüyle farklı bir insan.

Ein komplett anderer Mensch.

Tekrar ediyorum, tümüyle tahliye edilsin.

Ich wiederhole, komplette Evakuierung

Tüm ebeveynlik stratejimi bunun üzerine kurdum.

Meine komplette Erziehungsstrategie basiert darauf.

tüm sämtlich

Bir nemfomanyağın tüm standart belirtileri.

Sämtliche Standardsymptome einer Nymphomanin.

Hayatı tüm seviyelerde kontrol ediyoruz.

Wir kontrollieren sämtliches Leben.

Tüm anormal programlama bölümlerini göster.

Sämtliche anomalen Programmsequenzen anzeigen.

tüm vollständig

Tüm dikey bütünleşmeyi yasaklamak istiyorum.

Ein vollständiges Verbot von Unternehmenskonzentrationen.

House, zaten elimizde tüm geçmişi var.

House, wir haben bereits eine vollständige Akte.

Laboratuar yer bilgisayarlarının tüm kayıtları, ve Dr Apgar'ın şahsi kayıtları da eklendi.

Technische Unterlagen und vollständige Laborprotokolle sowie persönliche Aufzeichnungen Dr Apgars wurden verwendet.

tüm total

T, Tümüyle Ahlaksızlık demek.

T steht für Totale Verderbtheit.

Tüm sonar cihazlarda güç kaybı.

Totaler Stromausfall an allen Echoloten.

Manyetik ve gravimetrik alanlar tümüyle alt üst oldu,

Totale Störung der magnetischen und gravimetrischen Felder,

tüm gesamt

Bunun sonucu, tüm Bauwa-uwa ağaçlarının yanması oldu.

Die Bauwauwa-Bäume sind dabei samt und sonders alle verbrannt.