tünel için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tunnel · Tunneln · Tunnelbau · diğer çevirileri

tünel Tunnel

Orada eski bir servis tüneli var.

Da gibt es einen alten Service-Tunnel.

Başka bir boyuta açılan bir tünel. Anlasanıza.

Das ist ein Tunnel in eine andere Dimension.

Burada bir tünel daha var.

Hier ist noch ein Tunnel.

tünel Tunneln

Alt tüneller karanlık falan değil, bu bir gölge de değil.

In den Tunneln dort unten ist keine Dunkelheit, das ist kein Schatten.

Evet, bu gölün neden tüneller ve mağaralarla dolu olduğunu açıklıyor.

Ja, das erklärt, warum der See mit Tunneln und Höhlen durchsetzt ist.

tünel Tunnelbau

Bir çeşit tünel açma makinesi.

Eine Art Maschine für den Tunnelbau.

Tedarik yolları için tünel açıyorlar.

Tunnelbau für die Materialroute.