tür için Türkçe-Almanca çeviriler:

Arten, Art · spezies · Sorten, Sorte · Gattungen, Gattung · genre · Typen, Typ · Geschlechter, Geschlecht · gütig · diğer çevirileri

Tür

tür Arten, Art

DNA kâşiflerimiz her sene yeni türler keşfediyor.

Unsere DNA-Exkavatoren entdecken jedes Jahr neue Arten.

Bir tür mağara ama ben

Eine Art Höhle, aber ich

Ne tür bir baharata ihtiyacım varmış?

Welche Art Gewürz brauche ich denn?

tür spezies

Bazı türler cinsiyete bakmaksızın üreyebilir.

Manche manche Spezies vervielfältigen ihr Geschlecht.

Senin de söylediğin gibi, ilginç bir türler.

Wie Sie schon sagten, interessante Spezies.

Niye türler bir yerde yaşar?

Warum lebt jede Spezies irgendwo?

tür Sorten, Sorte

Bu tür kahramanlık gösterileri yeni bir şey değildir!

Diese Sorte pathetischer öffentlicher Auftritte ist nichts Neues!

Ne tür sorunlara?

Welche Sorte Probleme?

Belki de burada hızlı büyüyen bir tür vardır.

Vielleicht ist das eine schnell wachsende Sorte.

tür Gattungen, Gattung

Az rastlanır bir türü olan Saypridyum varyasyonundan Asya kökenli gibi görünüyor.

Eine seltene Variante der Cypripedium, der asiatischen Gattung Paphiopedilum.

Bir bakıma, onlar yeni bir tür oluşmalarında sizinde yardımınız oldu.

Sie sind eine neue Gattung, die Sie mitgeschaffen haben.

Homo"familyası," sapiens" türü.

Gattung "homo", Spezies "sapiens".

tür genre

Daha önce karışık türde oyun oynamamıştım.

Ich habe vorher noch keine Genre-Vermischung gemacht.

Postmodern izleyici kitlesine yeni bir tür kazandırabiliriz.

Das Genre für ein postmodernes Publikum neu erfinden.

Sen tamamen yeni bir tür yarattın.

Das ist ein völlig neues Genre.

tür Typen, Typ

Abe de, ama farklı bir tür.

Abe auch, aber ein anderer Typ.

Hey, Saburo, şu Ichi ne tür bir adam?

Saburo, was ist dieser Ichi für ein Typ?

tür Geschlechter, Geschlecht

Bazı türler cinsiyete bakmaksızın üreyebilir.

Manche manche Spezies vervielfältigen ihr Geschlecht.

tür gütig

Madalyon sadece bir tür kalp üzerinden çalışıyor.

Das Medaillon wirkt nur durch ein gütiges Herz.