türk için Türkçe-Almanca çeviriler:

türkisch · Türke · turk · türkin · diğer çevirileri

turk

türk türkisch

Bir daha asla Türk yemeği yemeyeceğim.

Ich esse nie wieder türkisches Essen.

Bir Türk ailesiyiz!

Eine türkische Familie!

İranlı, Türk, Kıpti Hıristiyan gibi göründüm tabi ki Sefarad Yahudi gibi de.

Ich bin als persisch, türkisch, koptischer Christ durchgegangen, und auch als sephardischer Jude.

türk Türke

İyi bir Türk daima sağa yürür.

Ein guter Türke geht immer nach rechts.

Leydi Mary ve Türk o işi yapıyorlar ve sonra Türk ölüyor.

Lady Mary und der Türke treiben es und dann stirbt der Türke.

Bir Alman, bir İtalyan bir de Türk bir otelde kalmışlar.

Ein Deutscher, ein Italiener und ein Türke sind in einem Hotel.

türk turk

Siktir git, Türk.

Fick dich, Turk!

Evet ama Türk, ben de onların çoğunu tanıyordum.

Ja, aber Turk, ich kannte auch die meisten.

Leavenworth ve Türk.

Leavenworth und Turk.

türk türkin

Türk uyruklu, Alman yerleşimcisi.

Türkin, wohnhaft in Deutschland.

Sen ve Türk kızının kuş gibi yuva kurduğunuzu söylüyorlar.

Sie sagen, du und die Türkin, ihr seid wie nistende Vögel.

Sen Türk müsün?

Bist du Türkin?