türleri

Bu tür kahramanlık gösterileri yeni bir şey değildir!

Diese Sorte pathetischer öffentlicher Auftritte ist nichts Neues!

Tüm bu olanlar bir tür kuvvetler arası rekabet.

Diese ganze Sache ist eine interne Streitkräfte Rivalität.

Bazı türler cinsiyete bakmaksızın üreyebilir.

Manche manche Spezies vervielfältigen ihr Geschlecht.

DNA kâşiflerimiz her sene yeni türler keşfediyor.

Unsere DNA-Exkavatoren entdecken jedes Jahr neue Arten.

İki tür Gouda'mız var.

Wir haben zwei Arten Gauda.

Tamamen yeni bir tür.

Eine völlig neue Spezies.

Madde-antimadde tepkimesinin belirli türleri tarafından oluşturulurlar.

Sie entstehen durch bestimmte Materie-Antimaterie-Reaktionen.

Sizce bu bir tür şaka mı?

Glauben Sie, dies ist ein Witz?

O kesinlikle türünün tek örneği.

Sie ist definitiv einzigartig.

Onlar iki narkotik ajanıydı, yozlaşmış türden.

Sie waren zwei Drogenermittler, korrupte.