tırnak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Nagel · Fingernagel · Zehennagel · Huf · Krallen · klaue · diğer çevirileri

tırnak Nagel

Dört tırnak daha az temizliyorsun.

Vier Nägel weniger reinigen.

Tırnaklarını boyadı, saçlarını yaptı.

Lackierte ihre Nägel, frisierte sie.

Şehirdeki en iyi kedi spa'sında tırnakları törpüleniyor ve pençeleri parlatılıyor.

Im besten Katzen-Spa der Stadt, bekommt ihre Nägel gestutzt und ihre Pfötchen poliert.

tırnak Fingernagel

O vücudunun bir parçasıdır, tırnakların gibi, ya da kalbin..

Dein Gehirn ist ein Körperteil. Wie dein Fingernagel oder dein Herz.

Tırnakları mavi mi? Evet.

Ihr Fingernagel ist blau?

Boynuz derisi bir tırnak; saçıyla sarılmış.

Geweihbast, ein Fingernagel, umwickelt mit ihrem Haar.

tırnak Zehennagel

Kenny van Heffington'ın ayak tırnağı iltihaplanmış!

Kenny van Heffingtons Zehennagel ist entzündet!

Bir ayak tırnağı için oynuyoruz.

Wir spielen um einen Zehennagel.

Başparmağımdaki tırnak bir daha hiç uzamadı.

Mein großer Zehennagel ist nie nachgewachsen.

tırnak Huf

Bu beyaz fahişenin tırnaklarını boyamaktan nefret ediyorum.

Ich hasse es die Hufe dieser weißen Hexe anzumalen.

Çocuklarımın toynakları mı, tırnakları var?

Shrek, haben meine Babys Hufen oder Krallen?

tırnak Krallen

Ayak tırnakların pençe gibi.

Deine Zehennägel sind wie Krallen.

Çocuklarımın toynakları mı, tırnakları var?

Shrek, haben meine Babys Hufen oder Krallen?

tırnak klaue

Büyük, kara tırnaklı.

Große, schwarze Klauen.

Bir Alfa'nın tırnakları gibi mi?

Wie die Klauen eines Alphas?