taşıma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Transporte, Transport · befördern · diğer çevirileri

taşıma Transporte, Transport

Bir hapisane taşıma aracı.

Ein Gefängnis Transport Fahrzeug.

Taşıma ve dağıtım anlaşmalarını yap.

Mach den Transport und Verbreitungsdeal klar.

taşıma befördern

Teoride, posta güvercinleri sadece kasa şifresini taşıyordu, el yazmalarını değil.

Theoretisch beförderten die Brieftauben nur die Tresorkombination. Sie überbrachten nicht die Manuskripte.