ta

Ta-er al-Sahfer'in katili bir şekilde hâlâ nefes alıyor.

Irgendwie atmet Taer Al-Sahfers Mörder immer noch.

Üyüb. Revişiş, yob ta.

Edref ttef, efpots, efuas.

Ta ki gizemli bir şekilde küçülene kadar.

Bis sie unter mysteriösen Umständen geschrumpft ist.

Ta ki, bir yabancı gelene kadar.

Bis eines Tages ein Fremder auftauchte.

Dans, dans, dans ta ki ölene kadar

Tanzt, tanzt, tanzt, bis ihr sterbt.

Ta ki bir ay sonra evliliğin bitene kadar.

Bis deine Ehe nach einem Monat endet.

Hemen Pinchas'ta karar vermek zorundayız.

Wir müssen wegen Pinchas entscheiden.

Hiçbir şey ta ki arayana kadar.

Gar nichts. Bis ich anrufe.

Mükemmel bir müşteriydi, ta ki

Eine perfekte Kundin bis

Sanat yapıyorum; ta ki biri ölene kadar.

Ich mache Kunst, bis jemand stirbt.