tabii için Türkçe-Almanca çeviriler:

natürlich · doch · selbstverständlich · diğer çevirileri

tabii natürlich

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Hepsi vejetaryen tabii.

Alle vegetarisch, natürlich.

Tabii ki, kraliyet balkonu hariç.

Außer der Königsloge natürlich.

tabii doch

Hayır, hayır istiyorum tabii ki.

Nein. Nein, nein, möchte ich doch.

Dünyanın sonu değil. Sonu tabii!

Ist doch kein Weltuntergang!

Arkadaş, ya tabii.

Freunde. Klar doch.

tabii selbstverständlich

Tabii ki onu tahttan indireceğim.

Selbstverständlich muss ich ihn stürzen.

Görücü usûlü evlendiler tabii ki.

Eine arrangierte Ehe selbstverständlich.

Ve tabii ki Sir Milton Kendrick Ashtoncroft.

Und selbstverständlich Sir Milton Kendrick Ashtoncroft.