tahmin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vermutungen, Vermutung · Schätzung · denke · ahnen · Vorhersage · Mutmaßung · Spekulation · Einschätzung · vorhersagen · Schatz · Ratespiel · Idee · Prognosen, Prognose · antizipieren · Kostenvoranschlag · diğer çevirileri

tahmin Vermutungen, Vermutung

Benim bir tahminim var.

Ich habe eine Vermutung.

Benim tahminim Jefferson Keane.

Meine Vermutung ist Jefferson Keane.

Bu sadece bir tahmin.

Das ist nur eine Vermutung.

tahmin Schätzung

Bilinçli bir tahminde bulunmak istiyorum.

Ich möchte eine fundierte Schätzung abgeben.

Aldığım son tahminlere göre iki ya da üç saat, belki daha erken.

Nach der letzten Schätzung in zwei oder drei Stunden, vielleicht früher.

Başka bir tahmin değil, prosedürleri istiyorum şimdi!

Ich brauche keine weitere Schätzung! Ich will die Prozedur jetzt!

tahmin denke

Ne düşündüğümü tahmin et, şu anda.

Rate mal, woran ich jetzt gerade denke.

Bence iki yıl gerçekçi bir tahmin. Tabii meclisten geçerse.

Ich denke, dass zwei Jahre eine realistische Einschätzung sind.

Dur tahmin edeyim. Sen de bunun kötü bir fikir olduğunu düşündün.

Lass mich raten du denkst auch, es ist eine schlechte Idee.

tahmin ahnen

Doktor, her şeyi tahmin ettiniz.

Doktor, Sie haben alles geahnt.

Ama kim tahmin edebilirdi ki?

Aber wer hätte so was geahnt?

Kim bunu tahmin edebilirdi ki?

Wer hätte das ahnen können?

tahmin Vorhersage

Tahmin edildiği gibi, önce Salamis'te sonra da Plataea'da.

Erst wie vorhergesagt bei Salamis, dann bei Plataea.

Evet ama sadece bir kere Maddy'nin ölümünü tahmin etti ve sonra başka bir tahminde bulunabilmek için yıllarını harcadı.

Ja, aber nur einmal. Sie hat Maddys Tod vorhergesagt und dann nur jahrzehntelang versucht, etwas anderes vorherzusagen.

Yarınki, tahmini hava durumu: Güneşli.

Die Vorhersage für morgen: sonnig.

tahmin Mutmaßung

Pekâlâ Tahmin A, Burkett Randle yeni bir ürüne sahip.

Ok. Mutmaßung A, Burkett Randle hat ein neues Produkt.

Ama aramızda kalsın bu sadece bir tahmin.

Aber unter uns, das ist nur eine Mutmaßung.

Tahmin B, bu ürün kendileri geliştirmedi.

Mutmaßung B, es wurde nicht firmenintern entwickelt.

tahmin Spekulation

Bu sadece bir tahmindi.

Das war nur eine Spekulation.

Fakat bu sadece bir tahmin, değil mi?

Aber das ist reine Spekulation, nicht wahr?

Bu, sadece bir tahmin yürütme.

Das ist reine Spekulation.

tahmin Einschätzung

Tahmin edebilmek için daha çok veriye ihtiyacım var.

Für eine Einschätzung brauche ich mehr Daten.

Bence iki yıl gerçekçi bir tahmin. Tabii meclisten geçerse.

Ich denke, dass zwei Jahre eine realistische Einschätzung sind.

tahmin vorhersagen

Bir tahmin yürütebilir miyim?

Darf ich etwas Vorhersagen?

Sadece günlük fallar geleceği tahmin edebilir.

Nur Horoskope können die Zukunft vorhersagen.

tahmin Schatz

Hayatım, burada kimin olduğunu asla tahmin edemezsin.

Schatz, du wirst nie erraten, wer hier ist.

Tatlım tahmin et ne oldu?

Hey, Schatz, rate mal?

tahmin Ratespiel

Onlar olmadan, cezai soruşturma bilimi bir tahmin oyunundan öteye geçemez.

Ohne sie ist eine kriminalistische Untersuchung nichts weiter als ein Ratespiel.

Nöropsikiyatri bir tahmin oyunu değildir, Dr. Ravoc.

Neuropsychiatrie ist kein Ratespiel, Dr. Ravoc.

tahmin Idee

Dur tahmin edeyim. Sen de bunun kötü bir fikir olduğunu düşündün.

Lass mich raten du denkst auch, es ist eine schlechte Idee.

tahmin Prognosen, Prognose

Tahmin ne Doğurgan Tavşan, eksi mi artı mı.

Wie lautet die Prognose, kleine Freya, minus oder plus?

tahmin antizipieren

Belki de, bir sonrakini önceden tahmin edebiliriz.

Vielleicht können wir den nächsten antizipieren.

tahmin Kostenvoranschlag

Size bir tahmin belirtmeden önce tesisat boşluğuna bir girmem gerek.

Ich muss erst reinkriechen, bevor ich einen Kostenvoranschlag mache.