taht için Türkçe-Almanca çeviriler:

Thron · Thronerbe · Throne · Thronsaal · diğer çevirileri

taht Thron

Sezar tahtını şöyle bir deniyor.

Cäsar testet seinen Thron.

Tanrı'nın tahtı yanında akan

Der bei Gottes Thron fließt

Ve sana söz veriyorum, anne tahtıma yaraşan saygınlığı geri kazanacağım.

Und ich verspreche dir, Mutter die Würde des Throns wieder herzustellen.

taht Thronerbe

Varis prens tahtın varisidir.

Der Kronprinz ist der Thronerbe!

Ve Gondor tahtının varisi.

Und Thronerbe von Gondor.

Erik tahtın varis kontu.

Erik ist Jarl und Thronerbe.

taht Throne

Tahtlar yalnızca nefret edilen ve korkulanlar için mi yapılmışlar?

Dass Throne nur für die Gehassten und Gefürchteten gemacht worden sind?

İster taht, ister kudret, ister egemenlik olsun.

Egal, ob es Throne, Mächte oder Herrschaften sind.

taht Thronsaal

Lord Stark Kral Joffrey ve kral naibi kraliçemiz taht odasında sizi beklemektedir.

Lord Stark, König Joffrey und die Königin Regentin verlangen Eure Anwesenheit im Thronsaal.

Tahminime göre vali taht odasında.

Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal.