takıntılı için Türkçe-Almanca çeviriler:

besessen · diğer çevirileri

takıntılı besessen

Takıntılı bir şekilde bu günlükleri yazdı.

Sie schrieb in diese Tagebücher, wie besessen

Onu hiç bu kadar takıntılı görmemiştim.

Ich hab ihn nie so besessen gesehen.

Frank, hep böyle takıntılı mıdır?

Frank, ist er immer so besessen?