takip etmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

verfolgen · folgen · beschatten · jagen · diğer çevirileri

takip etmek verfolgen

Teknik olarak, sen beni takip ediyorsun.

Technisch gesehen verfolgen Sie mich.

Onu takip ediyorum.

Ich verfolge ihn.

Sen ve senin maskeli katili teorin. Bir sosyopat inatçılığıyla bu teoriyi takip ettiğinde

Du und deine Masken-Mörder-Theorie, die du so hartnäckig verfolgtest wie ein Soziopath.

takip etmek folgen

Neden biri bizi takip etsin ki?

Warum sollte uns jemand folgen?

Onu takip et.

Folgen Sie Ihr.

Birçok aktivist, on yıllardır Bilderberg üyelerini takip ediyor.

Viele der Aktivisten folgen den Bilderbergs seit Jahrzenten.

takip etmek beschatten

Gece yarısına kadar bir pilici takip etmem gerekiyor.

Ich muss eine Tussi bis Mitternacht beschatten.

Ziva onu takip etmek istedi.

Ziva Ziva wollte sie beschatten.

Henry seni takip mi etti?

Henry hat Sie beschattet?

takip etmek jagen

Ben de geçmişlerini araştırıp ipuçlarını takip ediyordum.

Ich ließ Hintergrundchecks laufen, jagte seinen Hinweisen nach.

Beni buraya kadar takip etti.

Es hat mich bis hierher gejagt.

Neden beni takip ediyordun?

Wieso hast du mich gejagt?