talihsiz için Türkçe-Almanca çeviriler:

unglücklich · diğer çevirileri

talihsiz unglücklich

Bu talihsiz insanlar, her zaman genç bir çift oluyor ve diri diri gömülüyorlar.

Diese unglücklichen Seelen immer ein junges Paar "werden dann lebendig begraben.

Bizler zavallı, talihsiz, sanatçılarız!

Wir sind arme unglückliche hungrige Künstler.

Bu sizin için talihsiz bir şey.

Das ist unglücklich für euch.