tamam için Türkçe-Almanca çeviriler:

okay · OK, Oka · in Ordnung · ganz, ganze · aus · fertig · richtig · komplett · vollständig · Schluss · einverstanden · drücken · diğer çevirileri

tamam okay

Tamam.İyi, bu güzel.

Okay,das ist schön.

Para şu anda birler ve sıfırlar halinde, tamam mı?

Im Augenblick ist das Geld nur Einsen und Nullen, okay?

Bana bir şey için söz vermeni istiyorum, tamam mı?

Ich möchte das du mir was versprichst, okay?

tamam OK, Oka

Tamam, soruların var

OK,Sie haben Fragen

Jacob, git tamam mı?

Jacob. Geh einfach, OK?

O bir ev hayvanı değil Barney, o bir yarış atı tamam mı?

Das ist kein Haustier, Barney. Es ist ein Rennpferd, OK?

tamam in Ordnung

Biraz zamana ihtiyacımız var, tamam mı?

Wir brauchen ein bisschen Zeit, in Ordnung?

Tamam. Altı saat sonra görüşürüz.

In Ordnung, bis in sechs Stunden.

Tamam mı, tatlım?

In Ordnung, Schatz?

tamam ganz, ganze

Tamam, kanıtladın. Bütün o Mimar Ted Mosby şeyi işe yarıyor.

Du hast es bewiesen, die ganze Ted Mosby Architeketen Sache funktioniert.

Tamam, tamam, sakin ol.

Okay, okay, ganz ruhig.

Hayır, tam tersi, tamam mı?

Nein, ganz im Gegenteil, okay?

tamam aus

Ona mahzenimden iki şişe Merlot yolla, Şu Villa Tirrena'lardan, tamam mı?

Und schick ihm zwei Flaschen vom Merlot aus meinem Keller, diesen Villa Tirrena, okay?

Ben iyi bir dinleyiciyim ve söyleyecek hiçbir şeyim yok."Tamam!

Ich sehe wie eine gute Zuhörerin aus und habe nichts zu sagen.

Peki, tamam. Ben öderim ama filmi de ben seçerim.

Schon okay, gut, ich zahle, aber ich wähle den Film aus.

tamam fertig

Tamam. Sanırım burada işimiz bitti.

Ich glaube, wir sind hier fertig.

Tamam, Charlie, bitti.

OK, Charlie, fertig.

Tamam, Dan, hepsi bu.

OK, Dan wir sind fertig.

tamam richtig

Tamam ama eldivenler her yerde olabilir.

Richtig, aber diese Handschuhe könnten überall sein.

Tamam, alınmak yok, Elena, ama gerçek bir doktora ihtiyacımız var.

Okay. Nichts für ungut, Elena, aber ich glaube, wir brauchen einen richtigen Arzt.

Tamam bu bir test değil mi?

Okay, das ist ein Test, richtig?

tamam komplett

Ama ben şimdi düşünüyor ki her şey tamamlandı benim için.

Aber ich glaube, jetzt ist alles komplett für mich.

Aşama iki tamamlandı.

Phase zwei komplett.

Birinci adım tamamlandı.

Stufe Eins komplett.

tamam vollständig

İşlemin tamamlanması bir kaç saat sürer.

Ein vollständiger Zyklus dauert Stunden.

Nörolojik haritalama tamamlandı.

Neurologische Aufzeichnung vollständig.

Birinci aşama tamamlandı.

Phase Eins vollständig.

tamam Schluss

Tamam, yeter. Kesin!

Ok, Schluss jetzt.

Tamam, bu kadar saçmalık yeter.

OK, Schluss mit dem Unsinn.

tamam einverstanden

Bir şeye ihtiyacın olursa ara, tamam mı?

Nun, ruf an wenn du etwas brauchst. Einverstanden?

Bana sonra geri ödersin, tamam mı?

Zahl's mir später zurück. Einverstanden?

tamam drücken

Tamam, bir, iki, sık.

Okay, eins, zwei, drücken.