tanıdı

Ama yine de seni tanımak istiyorum.

Aber ich möchte dich kennen lernen.

Ben burada kimseyi tanımıyorum.

Ich kenne hier niemanden.

Hayır, kimse onu tanımıyor.

Nein, niemand kennt ihn.

Ama şimdi tanınmayacak kadar yanmış hâldeler.

Jetzt sind sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Bu adamı nereden tanıyorsun?

Woher kennen Sie diesen Kerl?

Onu ne zamandır tanıyor, beş saniyedir mi?

Seit wann kennt sie ihn? Seit fünf Sekunden?

Bu akşam sizlere yeni birini tanıtmak istiyorum.

Heute Abend möchte ich euch jemand Neues vorstellen.

Onu tanıyorsun değil mi?

Sie kennen ihn, oder?

Beni kimse tanımıyor.

Niemand kennt mich.

Seni daha yakından tanımak isterim.

Ich würde dich gerne näher kennenlernen.