tanık için Türkçe-Almanca çeviriler:

zeugen, Zeuge · zeugin · Augenzeuge · erleben · bezeugen · diğer çevirileri

tanık zeugen, Zeuge

Elimizde bir iz veya bir tanık yok.

Wir haben keine Spuren, keine Zeugen.

Gidip kendimize federal bir tanık çalalım.

Lasst uns einen Bundes-Zeugen stehlen.

Görgü tanığı ve kamera doğrulaması istiyorum.

Ich möchte Zeugen oder einen Kamera-Beweis.

tanık zeugin

Yeni bir tanığa ihtiyacımız vardı.

Wir brauchten eine neue Zeugin.

Jane. Jane, o bir tanık.

Jane, sie ist eine Zeugin.

Tanık sizin Bay Flynn.

Ihre Zeugin, Mr Flynn.

tanık Augenzeuge

Benny Wong cinayetinde, görgü tanığı.

Augenzeuge vom Mord an Benny Wong.

Görgü tanığı güvenilmez çıktı.

Der Augenzeuge war unzuverlässig.

Tek görgü tanığı Bay Gladstone ama komşular bir sürü tuhaf ses duyduklarını söyledi.

Mr. Gladstone ist der einzige Augenzeuge, aber Nachbarn sagten, sie hörten eine Menge seltsamer Geräusche.

tanık erleben

Grayson'ın Geomanyetik Elektriğine Tanık Olun

Erleben Sie Grayson's Geomagnetische Elektrizität.

Her şey yolunda giderse tarihi bir zafere tanık olacağız.

Nun, wenn alles glattgeht, erleben wir das Jahrhundert-Ereignis.

tanık bezeugen

Gerçek bir mucizeye tanık olduk.

Wir haben ein wahres Wunder bezeugt.

Ahırlar kuracağım, cinayetlere tanık olacağım elektrikli şömineler yapacağım.

Ich errichte Scheunen, bezeuge Morde, mache Elektrokamin-Herzen.