tanıyorum

Hayır ama ben seni tanıyorum.

Nein. Aber ich kenne dich.

Ama ben seni tanıyorum.

Aber ich kenne dich.

Ben de seni tanıyorum.

Ich kenne dich auch.

Ben de onu tanıyorum.

Ich kenne ihn auch.

Hayır ama onu tanıyorum.

Nein. Aber ich kenne ihn.

Hayır, ama bu adamları tanıyorum.

Nein. Aber ich kenne diese Typen.

Ben bir sürü ölü insan tanıyorum.

Ich kenne viele tote Leute.

Ama ben onu şahsen tanıyorum.

Ich kenne ihn aber persönlich.

Ama ben sizi tanıyorum.

Aber ich kenne Sie.

Ama seni tanıyorum anne.

Aber ich kenne dich, Mutter.