tank için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tanka, Tank · Panzer · diğer çevirileri

Tank

tank Tanka, Tank

Size bir sonraki damadınızı tanıştırayım, Tank Turner.

Darf ich euch euren nächsten Schwiegersohn vorstellen, Tank Turner.

Tank Turner bir sahtekârdır. Tamam mı?

Tank Turner ist ein Schwindler!

Tank, içeri gir.

Tank, komm rein.

tank Panzer

Bir sürü Nazi tankı bombaladım.

Ich erwischte viele dieser Nazi-Panzer.

Şimdiye kadar sadece bir sürü polis ve tank gördüm.

Bisher habe ich sehr viele Polizisten und Panzer gesehen.

Sadece birkaç ölü Alman ve safdışı bir tank.

Nur ein paar tote Krauts und ein kaputter Panzer.