tanrı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Götter, Gott · Gottheit · Göttin · diğer çevirileri

tanrı Götter, Gott

Özür dilerim, büyükbaba Kuzya ama Tanrıya şükür kimse yaralanmadı.

Entschuldige, Großvater Kuzja! Aber Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

Tanrım, bazen kendimden nefret ediyorum.

Gott, ich hasse mich manchmal selbst.

Burada Tanrı var!

Gott ist hier.

tanrı Gottheit

Tarikatlar Fenris'i kurtların tanrısı olarak görüyorlar ve ona tapıyorlar.

Es gibt Kulte, die Fenris als Gottheit betrachten und ihn anbeten.

Hindu Tanrısı Shiva, hem yok edici hem de yaratıcıdır.

Die hinduistische Gottheit Shiva ist Zerstörer und Schöpfer zugleich.

Ahura Mazda, İslamiyet öncesi İran'da ışık tanrısı.

Ahura Mazda. Die Gottheit des Lichtes im vorislamischen Persien.

tanrı Göttin

Tanrı anne zırvalarına başlama.

Predige nicht deinen Göttin-Blödsinn.