tarif için Türkçe-Almanca çeviriler:

beschreiben · Rezept · beschreibung · Tarif · diğer çevirileri

Tarif

tarif beschreiben

Onu tarif edebilir misiniz?

Können Sie ihn beschreiben?

Saldırganı tarif edebilir misin?

Können Sie Ihren Angreifer beschreiben?

Sen kendini nasıl tarif edersin?

Wie würdest du dich selbst beschreiben?

tarif Rezept

Yeni bir tarif.

Ein neues Rezept.

Bu bir Doğu Hindistan tarifi.

Es ist ein ostindisches Rezept.

Çocuklar için yeni bir yemek tarifi deniyorum.

Ich versuche ein neues Rezept für die Kinder.

tarif beschreibung

Ugarte'nin tarifine uyan kimseye rastlamadım.

Niemand entspricht Ugartes Beschreibung.

Kurtulanlardan birinin tarifine göre çizilmiş.

Impression nach der Beschreibung eines Beinahe-Opfers.

Dün, bir öğretmen Ziva'nın tarifine uyan birisinin etrafta dolandığını görmüş.

Gestern sah ein Lehrer eine Frau, auf die Zivas Beschreibung passt, dort herumlaufen.

tarif Tarif

Bana ne? Yeni tarifeleri okudun mu?

Haben Sie neue Tarife gelesen?