tarihsel için Türkçe-Almanca çeviriler:

historisch · diğer çevirileri

tarihsel historisch

Tarihi bir yükümlülüğümüz var.

Wir sind historisch dazu verpflichtet.

Baylar ve bayanlar tarihi ve efsanevi Atlantic City rıhtımına hoş geldiniz.

Ladies und Gents, willkommen auf der historischen und legendären Atlantic City Promenade.

Aslında, bu bir tarihi fırsat efendim.

Aber es ist ein historischer Anlass, Sir.