tarikat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sekten, sekt, Sekte · Orden · diğer çevirileri

tarikat Sekten, sekt, Sekte

Ama daha çok bir tarikat gibiler.

Aber eigentlich mehr wie eine Sekte.

Diğer Kazon tarikatları, seni kabul etmez mi?

Würde dich eine andere Kazon-Sekte akzeptieren?

Selam ben Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar, Patlayıcılar ve Tarikatlar'dan Sean Kilaney.

Hey, Sean Kilaney von Alkohol, Tabak, Feuerwaffen, Sprengstoffe und Sekten.

tarikat Orden

Eğer Cizvitler Portekiz'e karşı koyarsa Cizvit tarikatı Portekiz'den ihraç edilecek.

Wenn die Jesuiten sich Portugal widersetzen, wird der Jesuiten-Orden aus Portugal vertrieben.

Ejder Tarikatı'na hoş geldiniz Bay Harker.

Willkommen, Mr. Harker, im Orden des Drachen.

Ejder Tarikatı'na hoş geldiniz, Doktor Chasseur.

Willkommen im "Orden des Drachen", Dr. Chasseur.