tasvir için Türkçe-Almanca çeviriler:

Beschreibungen, Beschreibung · zeigen · diğer çevirileri

tasvir Beschreibungen, Beschreibung

Bu yaratığın tasviri var mı?

Gibt es Beschreibungen der Kreatur?

Evet, ama ben bu tasvire "genel" olarak nitelendirmezdim.

Ja, aber ich würde die Beschreibung nicht "allgemein" nennen.

tasvir zeigen

Şimdi de Kamerunlu Zani sanatçıları bizlere bir cüce cenazesinin nasıl gerçekleştiğini tasvir ediyorlar.

Jetzt zeigen uns die Zani-Künstler aus Kamerun, wie eine richtige Pygmäen-Beerdigung durchgeführt wird.

Çok güzel bir Helen Allingham iki atı, bir popoyu ve birkaç çükü tasvir ediyor.

Ein hübscher Helen Allingham, er zeigt zwei Pferde, einen Esel und einige Hähne.