tavşan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Hasen, Hase · Kaninchen · Osterhase · Häschen · Karnickel · Bunny · diğer çevirileri

tavşan Hasen, Hase

Bir çift tavşan gibi.

Wie ein paar Hasen.

Kaç küçük tavşan, kaç.

Lauf kleiner Hase, lauf.

Tavşan zıplaması lazım.

Hasen müssen hüpfen.

tavşan Kaninchen

Sonra, bir tavşan gibi

Dann, wie ein Kaninchen

Size avlanmış tavşan öneririm.

Ich empfehle Ihnen Kaninchen.

Bir tavşan, John!

Ein Kaninchen, John!

tavşan Osterhase

Paskalya Tavşanı, hop hop hop!

Osterhase, hopp, hopp, hopp!

Paskalya Tavşanı sen değil miydin?

Aber du bist doch der Osterhase.

Paskalya Tavşanı falan yok!

Es gibt keinen Osterhasen!

tavşan Häschen

Tahmin edeyim Tavşanlar kötü şans getirir, değil mi?

Lasst mich raten, Häschen bringen Unglück, richtig?

Ama sen tavşan değilsin.

Aber du bist kein Häschen.

Bu bir çorap tavşan.

Es ist eine Socke Häschen.

tavşan Karnickel

İnsanım ben, tavşan değilim.

Ich bin kein Karnickel.

Bir balık gibi yüzebilir ve bir tavşan gibi düzüşürüm.

Klar, ich schwimme wie ein Fisch und bumse wie ein Karnickel.

Sen nesli tükenmiş köpek avındasın, ve bende tavşan avında.

Du jagst ausgestorbene Hunde und ich jage Karnickel.

tavşan Bunny

Tavşan Bernie'nin Artık İki Babası Var

Bernie Bunny hat jetzt zwei Väter".

Emekli oldum. Lütfen bana Tavşan de.

Ich bin im Ruhestand, nenn mich Bunny.