teğmen için Türkçe-Almanca çeviriler:

Lieutenant · Leutnant · Oberleutnant · diğer çevirileri

teğmen Lieutenant

Kaptan, Teğmen Uhura ve Teğmen Chekov yaklaşık iki saattir kayıptırlar.

Der Captain, Lieutenant Uhura und Fähnrich Chekov werden seit fast zwei Stunden vermisst.

Ben Teğmen Tanner, eyalet polisi.

Ich bin Lieutenant Tanner, Staatspolizei.

Teğmen, bu özel ve kesinlikle yasal bir toplantıdır.

Lieutenant, das ist eine private und legale Besprechung.

teğmen Leutnant

O zaman kendine yeni bir teğmen bul.

Dann suchen Sie sich einen neuen Leutnant.

Beni sorguya çekemezsin teğmen.

Ich dulde kein Kreuzverhör, Leutnant.

Teğmen Jack Edward Travis.

Leutnant Jack Edward Travis.

teğmen Oberleutnant

Teğmen Costa, efendim.

Oberleutnant Costa, Sir.

Ne diyorsun, Toliver? Teğmen Costa'nın, kurtulma şansı nedir?

Was meinen Sie, Toliver, wie stehen Oberleutnant Costas Chancen?

Ben Teğmen Sykes efendim.

Ich bin Oberleutnant Sykes.