teşebbüs için Türkçe-Almanca çeviriler:

versuch · diğer çevirileri

teşebbüs versuch

Başarısız bir teşebbüs daha.

Wieder ein gescheiterter Versuch.

Pasif teşebbüs mü?

Ein passiver Versuch?

Bir de Derek ve Melanie Ford'u öldürmeye teşebbüs var.

Und dem versuchten Mord an Derek und Melanie Ford.