teşekkür etmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

danken · bedanken · sich bedanken · diğer çevirileri

teşekkür etmek danken

Sana teşekkür etmek istiyorum.

Ich möchte Ihnen danken.

Ama kimseye teşekkür etmiyorum.

Aber ich werde niemandem danken.

Sana teşekkür etmem gerek, Peterson.

Ich muss Ihnen danken, Peterson.

teşekkür etmek bedanken

Sanırım beni kurtardığın için sana teşekkür etmeliyim.

Ich sollte mich wohl für meine Rettung bedanken.

Dün için teşekkür etmek istemiştim.

Ich wollte mich für gestern bedanken.

Hayır. Sana teşekkür etmeye geldim.

Nein, ich wollte mich bedanken.

teşekkür etmek sich bedanken

Teşekkürler, Daniel. Nolan da teşekkür ediyor.

Danke, Daniel, Nolan bedankt sich auch.

Stephanie Mayes arayıp geçen geceki yemek için teşekkür etti.

Stephanie Mayes rief an und bedankte sich für das Abendessen.

Bana, anlattıklarım için teşekkür etti

Er bedankte sich für die Informationen