tecrübe için Türkçe-Almanca çeviriler:

Erfahrung, Erfahrungen · erleben · Erlebnis · diğer çevirileri

tecrübe Erfahrung, Erfahrungen

Tecrübesi yok, becerisi yok.

Keine Erfahrung, kein Ausstrahlung.

Bu senin için iyi bir tecrübe olacaktır.

Es wird so eine gute Erfahrung für sie sein.

Bir günde on yıllık tecrübe.

Zehn Jahre Erfahrung an einem Tag.

tecrübe erleben

Ne kadar çok tecrübe ettikçe o kadar çok istiyordum.

Je mehr ich erlebte, umso mehr wollte ich.

tecrübe Erlebnis

Sen ve şu tecrübelerin!

Du und deine Erlebnisse