tehlikeli için Türkçe-Almanca çeviriler:

gefährlich · riskant · furchtbar · gewagt · bedenklich · diğer çevirileri

tehlikeli gefährlich

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun.

Sie spielen ein gefährliches Spiel.

Bu gece tehlikeli hissediyorum.

Heute Nacht lebe ich gefährlich.

Barbara, benim uğraştığım işler çok tehlikeli.

Barbara, mich belasten sehr gefährliche Sachen

tehlikeli riskant

Benim için de tehlikeli, Howard, ama bu önemli bir mevzu.

Für mich ist es auch riskant, Howard, aber das hier ist wichtig.

General Zhukov işlerin artık daha da tehlikeli olacağını söyledi.

General Schukow sagte, es wird jetzt riskanter. Riskanter?

Herkes ne kadar tehlikeli olduğunu bilir.

Jeder hier weiß, wie riskant das ist.

tehlikeli furchtbar

Dışarıdaki dünya çok tehlikeli. Bir sürü korkunç ve bencil insanla dolu.

Die Welt da draußen ist ein sehr gefährlicher Ort voller furchtbarer, egoistischer Menschen.

Korkunç ve tehlikeli bir şey! Ve çıkmasına izin veriyorum!

Etwas Furchtbares und Gefährliches, und ich habe es rausgelassen.

tehlikeli gewagt

Tehlikeli ve zorlu bir yarış, hem sürücüler, hem de arabalar için.

Ein aufreibendes Rennen, sowohl für die Fahrer als auch für die Wagen.

Araç olmadan da çok tehlikeli.

Zu gefährlich ohne einen Wagen.

tehlikeli bedenklich

Walker tehlikeli bile değil!

Walker ist nicht mal bedenklich!