tek başına için Türkçe-Almanca çeviriler:

allein · alleine · einsam · diğer çevirileri

tek başına allein

Ben tek başıma devam edeceğim.

Ich mache allein weiter.

Kimse tek başına yaşamamalı.

Niemand sollte allein leben.

Ben Sherlock Holmes'um hep tek başıma çalışırım.

Ich bin Sherlock Holmes und ich arbeite immer allein.

tek başına alleine

Seni burada nasıl tek başına bırakabiliriz?

Wie könnten wir dich hier alleine zurücklassen?

Başkan tek başına konuşacak.

Der Präsident wird alleine reden.

Tek başına kal, o zaman.

Dann bleib halt alleine.

tek başına einsam

Bak, kendini yalnız hissediyorsun biliyorum ama tek başına değilsin.

Schau, ich weiß du bist einsam, aber du bist nicht allein.