tekerlekli

Üç set tekerleğe ihtiyacım var oradaki özelliklerle desteklenmiş olmalı.

Ich brauche drei Reifensätze, alle nach diesen Anforderungen verstärkt.

Tekerlekli sandalyeye ihtiyacım yok.

Ich brauche keinen Rollstuhl.

Buraya bir tekerlekli sandalye lazım.

Wir brauchen hier einen Rollstuhl.

Buraya hemen bir tekerlekli sandalye lazım!

Wir brauchen eine Bahre hier, sofort!

Bir de tekerlekli sandalyemiz var.

Wir haben auch einen Rollstuhl.

Ufak bir tekerlek, bu doğru.

Einen kleinen Knopf, stimmt.

Buraya tekerlekli sandalye gerekiyor!

Ich brauche hier einen Rollstuhl!

Arabaların oluklu tekerlekleri olmaz ki.

Karren haben keine gekerbten Räder.

Tekerlekli sandalyedeki hayırsever milyonerin yeni bir kalbe ihtiyacı var.

An den Rollstuhl gebundener, milliardenschwerer Philanthrop, braucht ein neues Herz.

Kimse beni bir araba tekerleğine bağlayamaz!

Niemand bindet mich an ein Wagenrad!