teknolojik için Türkçe-Almanca çeviriler:

technologisch · technisch · diğer çevirileri

teknolojik technologisch

Güzel. Çünkü ben teknolojik bir virtüözüm. Oldu.

Denn ich bin ein technologischer Virtuose.

Sizin biyolojik ve teknolojik farklılıklarınızı kendimize kattık.

Ihre biologischen und technologischen Besonderheiten wurden assimiliert.

Bugün, eşi görülmemiş teknolojik bir gelişmenin ilk aşamasındayız.

Heute beginnt die erste Phase einer beispiellosen technologischen Entwicklung.

teknolojik technisch

İşte bu yüzden o teknolojik kıyafete ihtiyacım var.

Siehst du? Deswegen brauche ich einen technischen Anzug.

Tarımla uğraşan bir toplum. Teknolojik kaynakları limitli.

Es ist eine Agrargesellschaft mit beschränkten technischen Ressourcen.

Zaman yolculuğu sadece teknolojik bir mucize değil, Kiera.

Zeitreise ist nicht einfach irgendein technischer Humbug, Kiera.