teknolojilerin

Bu örümcek, bazı sıradışı teknolojilerin sapmasından oluştu. Haydi.

Dieser Arachnid ist eine Aberration infolge verschiedener ungewöhnlicher Technologien.

Kötü yanıysa bu teknolojilerin tamamının yıkıcı olmasıdır.

Das schlechte ist, dass die meisten TechnoIogien destruktiv sind.