telaş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Aufregung · diğer çevirileri

telaş Aufregung

Neden bu kadar telaş yaptın?

Warum die ganze Aufregung?

Telaş yarattıysam özür dilerim.

Die Aufregung tut mir Leid.

Bir telaş var, değil mi?

Grosse Aufregung, nicht wahr?