telefonda için Türkçe-Almanca çeviriler:

am Telefon · diğer çevirileri

telefonda am Telefon

Bay Campbell, böldüğüm için özür dilerim, ama size telefon var.

Mr. Campbell, entschuldigen Sie die Störung, aber Sie werden am Telefon verlangt.

Özür dilerim, ama Bay Boyle'a ofisinden bir telefon geldi.

Verzeihung, aber Mr. Boyle wird am Telefon verlangt.

Telefonda sesi üzgün geliyordu, ve onu çok özleyeceğim.

Sie klang betrübt am Telefon und ich werde sie vermissen.