telepat

Gerçek bir telepat değil o zaman?

Sie ist keine echte Telepathin?

Sen bir telepat değilsin. Hayır.

Sie sind keine Telepathin?

Benim bir telepat olduğumu unuttun.

Sie vergessen, ich bin Telepathin.

Telepat sorunu ortadan kalkmış olacak.

Das TeIepathenprobIem wird endgültig gelöst sein.

Önce kraliçe, şimdi de telepat mı?!

Erst die Königin, jetzt eine Telepathin?

Susan, Bester hâlâ senin gizli bir telepat olduğunu bilmiyor.

Susan, Bester weiß noch nicht, dass Sie eine latente TeIepathin sind.

Nidell, gerçek görüntüler oluşturabilen bir telepat.

Nidell ist eine psychoprojizierende Telepathin.

Bir telepat, görüş mesafesinde olmayan kimseyi tarayamaz.

Ein TeIepath kann nur das direkte SichtfeId scannen.

Benim müdürüm bir Telepat Betazoid'di.

Mein Superintendent war ein Telepath.

Daha çok telepat.

Das sind TeIepathen.