telepatik için Türkçe-Almanca çeviriler:

telepathisch · diğer çevirileri

telepatik telepathisch

Onlar telepatik yaratıklar.

Sie sind telepathisch.

Eğer seni telepatik olarak taradılarsa, bir ses izi oluşturmuş olabilirler, yine de sahte olabilir.

Wenn sie dich telepathisch scannten, könnten sie einen Stimmabdruck haben. Es könnte immer noch eine Täuschung sein.

Anılar bir koruyucu tarafından telepatik olarak aktarılır. Koruyucu mu?

Die Erinnerungen werden telepathisch durch einen Guardian übertragen.