temas için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kontakte, Kontakt · kontaktieren · Thema · Augenkontakt · wenden · Hautkontakt · Berührungen, Berührung · diğer çevirileri

temas Kontakte, Kontakt

İyi temasların vardı. Onları kullan.

Du hattest gute Kontakte, nutze sie.

Tahmini temas iki dakika içinde.

Geschätzter Kontakt in zwei Minuten.

Her temas ardında bir iz bırakır.

Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur.

temas kontaktieren

Hepsi başarılı şekilde temas kurdular.

Alle wurden erfolgreich kontaktiert.

Biri benimle temasa geçti.

Jemand hat mich kontaktiert.

Kardeşin benimle temasa geçti.

Deine Schwester hat mich kontaktiert.

temas Thema

Bugünün teması bu zaten, değil mi?

Das ist das heutige Thema, oder?

Tabii onun teması biraz farklı.

Natürlich ist sein Thema etwas anders.

Bu bir Othello teması, tamam mı?

Das Thema ist Othello, okay?

temas Augenkontakt

Sakın kimseyle göz teması kurma.

Bloß keinen Augenkontakt aufnehmen.

Göz teması olmadan hiçbir anlamı olmaz.

Es bedeutet nichts ohne Augenkontakt.

Daha önce benimle hiç göz teması kurmamıştın.

Du hast noch nie Augenkontakt mit mir gehalten.

temas wenden

William Moncrieffe ile temas kurun, Sheridan, Wyoming.

Wenden Sie sich an William Moncrieffe, Sheridan, Wyoming.

temas Hautkontakt

Evet, deriden deriye temas statik elektrik yaratır.

Ja, durch Hautkontakt entsteht elektrostatischer Strom.

temas Berührungen, Berührung

Şeridin deriyle temasta olduğu her an ölümcüldür.

Sogar sekündige Berührung des Streifens ist fatal.