temizlik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sauberkeit · putzen · Säuberung · Hygiene · Reinigungen, Reinigung · reinigen · Reinigungsmittel · diğer çevirileri

temizlik Sauberkeit

Temizlik, müdürlüğün bir alt basamağıdır.

Sauberkeit ist erstes Managergebot.

Temizlik her şeydir.

Sauberkeit ist alles.

Bu evde, dakiklik, temizlik ve düzen bir kuraldır.

In diesem Hause herrschen Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ordnung!

temizlik putzen

Temizlik için size borcum ne kadar?

Schulde ich Ihnen Geld fürs Putzen?

O yaşlı kadın için yemek yapmak ve temizlik hayati bir şey.

Für mich zu kochen und zu putzen, ist für diese alte Frau lebenswichtig.

Yemek, temizlik ve seni kliniğe götürmek için.

Zum Kochen, Putzen, dich in die Klinik zu fahren.

temizlik Säuberung

Sıkı bir temizliğe ihtiyaç var, bir tür, formatlanmaya

Wir brauchen eine Säuberung. Wir brauchen einen Neustan.

Katliamlar, işkence, etnik temizlik.

Massaker, Folter, ethnische Säuberung.

Bu kasabanın ihtiyacı olan şey Alfrid, iyi bir temizlik.

Was diese Stadt braucht, Alfrid, ist eine gründliche Säuberung.

temizlik Hygiene

Ayrıca kişisel temizlik konusunda aşırı ihmalkarsın.

Und die äußerste Geringachtung der persönlichen Hygiene.

Kişisel temizliği desen, o da biraz kusurlu.

Und seine persönliche Hygiene ist ein wenig lückenhaft.

temizlik Reinigungen, Reinigung

Daha geçen hafta temizlik için görmüştüm seni.

Ich sah dich erst für eine Reinigung letzte Woche.

Bakım ve temizlik.

Wartung und Reinigung.

temizlik reinigen

Aman Tanrım, temizlik yapmışsın!

Oh, mein Gott, du gereinigt!

temizlik Reinigungsmittel

Temizlik maddelerinin tamamı organik.

Die Reinigungsmittel sind alle organisch.