temsil için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vertreter · darstellen · diğer çevirileri

temsil Vertreter

Entharan temsilcisi, kısa bir süre içinde burada olacak.

Der entharanianische Vertreter wird bald hier sein.

Polonya asıllı bodur satış temsilcisi.

Der kurzbeinige polnische Vertreter.

Nevada'dan Bay Michael Corleone, Turizm ve Eğlence sektöründeki ortaklarımızı temsil edecektir.

Mr. Michael Corleone aus Nevada als Vertreter des Fremdenverkehrs und der Freizeitindustrie.

temsil darstellen

Bu yıldızların ve güneş sisteminin bir temsili.

Hier werden ein Stern und ein Sonnensystem dargestellt.

O küçük sembol Korgano'yu temsil ediyor olabilir.

Das kleinere Symbol könnte Korgano darstellen.

Seni temin ederim ki yanlış temsil edilmediniz.

Ich versichere dir, ich habe euch nicht falsch dargestellt.