teneke için Türkçe-Almanca çeviriler:

blech · diğer çevirileri

teneke blech

Ortalıkta görünmüyor çünkü Mansfield ona "teneke" dedi.

Sie ist "werg gegangen", weil Mansfield "Blech" gesagt hat.