teorik için Türkçe-Almanca çeviriler:

theoretisch · diğer çevirileri

teorik theoretisch

Teorik olarak kurulmuş tümleşik özellikler.

Theoretisch eingeführte kombinatorische Eigenschaften".

Teorik olarak, bu kesinlikle mümkün.

Theoretisch ist alles möglich.

Normalden uzun sürecek. Çok daha uzun ama teorik olarak çalışması lazım.

Es wird länger dauern, viel länger aber theoretisch müsste es funktionieren.