terör için Türkçe-Almanca çeviriler:

Terror · Terrorismus · Schrecken, Schreck · Terrorakt · diğer çevirileri

terör Terror

Ben açık fikirliyim, ama sen bir anti-terör uzmanısın.

Ich bin weltoffen, aber du bist Anti-Terror-Kämpfer.

CIA Yüksek Korumalı Anti Terör Bürosu, New York

CRI Geheime Anti-Terror-Einheit der CIA NEW YORK CITY

Teröristler terörü meşrulaştırır.

Terroristen rechtfertigen Terror.

terör Terrorismus

Dünya Cumhuriyeti'ne karşı terör ve casusluk eylemleri yüzünden.

Wegen Terrorismus und Spionage gegen die Erdrepublik.

Durango isyanında terör ve kışkırtıcılık.

Wegen Terrorismus undAufstand im Durango verurteilt.

terör Schrecken, Schreck

Canavarca kötülük, antik çağ terörü?

Etwas gräulich Böses, uralter Schrecken?

Bu terör istiyor sadece ölüm değil.

Es will Schrecken, nicht nur Tod.

terör Terrorakt

Şaka olabilir, bir delinin sayıklamaları da, terör saldırısı da.

Das könnte ein Telefonscherz sein, ein Verrückter, oder ein geplanter Terrorakt.